Důležitá telefonní čísla

 

Informace o tel. číslech

1180 ; 800 123 456

Rychlá záchranná služba

155

Hasiči, Frenštát p.R.

150 ; +420 556 835 222

Policie, Frenštát p.R.

158 ; +420 556 835 333

Městská policie

+420 556 830 364, +420 602 852 316

TERMO - dodávky tepla a teplé vody - kancelář

556 895 154

TERMO - obsluha tepelných zařízení

602 774 967

AVE - svoz odpadů

+420 556 836 279

EB Bartoš - poruchy veřejného světlení

+420 556 835 954

SM VaK - poruchy vody

840 111 125

SM VaK – zákaznická linka

840 111 123

SME -  poruchy el. proudu

840 850 860

SME - zákaznická linka

840 840 840

SM Plynárenská- poruchy plynu

1239

SM Plynárenská - zák. linka

840 113 355

SM VaK - poruchy vody

840 111 125

kabelová televize UPC - kontaktní linka

+420 241 005 100