Právní služby

  • zpracování prohlášení vlastníka budovy nebo jeho změny
  • přípravy smluv o převodu jednotek do vlastnictví členů
  • zpracování stanov SVJ / BD nebo jejich změny včetně vypořádání připomínek vlastníků jednotek / členů družstva
  • svolávání, organizaci a vedení schůzí shromáždění vlastníků jednotek a členských schůzí včetně technické podpory a hlasovacího protokolu
  • právní pomoc při uzavírání smluv
  • řešení nedoplatků předepsaných úhrad na užívání bytových či nebytových jednotek nebo společných částí domu
  • spolupráci při uplatňování právní nároků objednatele u dodavatelů za vady plnění zjištěné v záruční době
  • právní konzultace obecně závazných předpisů s vlastnictvím a užíváním nemovitosti spojených;
  • soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení