Představenstvo družstva

Předseda představenstva: Ing. Klosíková Marie
Místopředseda představenstva: Schiller Petr

 

Členové představenstva:

Mazoch Josef

Vaverková Jana

Jurajdová Marie

Přibil Petr

 

Kontrolní komise družstva

 
Místopředseda kontrolní komise: Ing. Bulíček Jan
 
Člen kontrolní komise: Marková Danuše