Historie Stavebního bytového družstva ve Frenštátě p.R


Bytové družstvo ve stavu, ve kterém dnes působí, vzniklo vyčleněním z OSBD Nový Jičín na podzim roku 1990 podle § 49 zák. č. 196/90 Sb. a samostatnou právní i fyzickou činnost zahájilo 1. 1. 1991. Vyčleněním z OSBD přešlo na naše SBD 1148 bytových jednotek v byt. domech především ve Frenštátě p.R.(965 b.j.), ale také v Trojanovicích(96 b.j.), v Tiché(63 b.j.) a v Lichnově(byt. dům se 6-ti b.j. a 18 řadových domků). Řadové domky byly po nabytí platnosti příslušného zákona převedeny do vlastnictví členů družstva, jejich uživatelů.
Historie bytového družstva jen ve Frenštátě p.R. však započala v roce 1960, kdy bylo družstvo založeno. V roce 1980 bylo SBD ve Frenštátě p.R. násilně včleněno do OSBD (Okresní stavební bytové družstvo) Nový Jičín tehdy nadřízeným orgánem ČSBD (Český svaz bytových družstev), který jako nadřízený orgán působil až do roku 1990, kdy byl zákonem zrušen a na základě dalšího příslušného zákona se mohla všechna násilně včleněná byt. družstva vyčlenit. Od roku 1990 nemají bytová družstva žádný nadřízený orgán a musí své právní nesrovnalosti a náležitosti řešit u příslušného soudu. Jsme však jako byt. družstvo členy zájmového sdružení SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev), který hájí naše zájmy a potřeby při jednání s výkonnou a legislativní mocí našeho státu.
Předmět činnosti našeho byt. družstva je především zajištění provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečení služeb spojených s bydlením. Na základě příslušného zákona a na základě písemných žádostí členů družstva-uživatelů družstevních bytů provádí družstvo převody družstevních bytů do osobního vlastnictví členů. Družstvo také revitalizovalo-zateplilo velkou část svých bytových domů a v budoucnu bude podle možností v tomto pokračovat, aby si tímto zhodnotilo své bytové domy.