Cena vody a tepla

19.05.2011 10:07

Do složky dokumenty SBD - interní dokumenty byl přidán soubor, kde najdete předběžnou kalkulaci cen za dodávku tepla a TV s platností od 1.5.2011.