Návrh nových stanov SBD

14.05.2014 13:00

Se změnou zákonů a nabytím platnosti NOZ (zák.č.89/2012 Sb.) a ZOK (zák.č.90/2012 Sb.) s platností od 1.1.2014 musí naše SBD nejpozději v červnu 2014 schválit nové (upravené) stanovy SBD, návrh těchto stanov je umístěn ve složce Dokumenty SBD - Interní dokumenty. Znění zákonů NOZ a ZOK jsou uloženy ve složce “Právní předpisy”.