SMĚRNICE č. 14-2014

24.06.2014 18:55

Do složky “Interní dokumenty” byla umístěna “SMĚRNICE č. 14-2014”.Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich
funkce./představenstva, kontrolní komise/.