Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

28.06.2011 20:28

Do složky dokumenty SBD - interní dokumenty byl přidán soubor, kde najdete Směrnici o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.