Zákon č. 104/2015 Sb.

09.05.2016 20:07

Zákon č. 104/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) byl umístěna do záložky “Dokumenty SBD” v složce “Právní předpisy”