Novinky

Amnestie na nelegální podnájemní vztahy

31.03.2015 09:54
  Na základě přechodného ustanovení, schváleno na zasedání představenstva SBD ve Frenštátě p.R. dne 26.3.2015 ,probíhá v období od 1. dubna do 30. 6. 2015 , s účinností od 1.4.2015, tzv. amnestie pro nájemníky, kteří mají uzavřen nelegální podnájemní vztah (viz stanovy SBD čl. 47,odstavec...

Stanovy SBD ve Frenštátě p.R

24.06.2014 18:59
Ve složce “Interní dokumenty” byly umístěny Stanovy SBD ve Frenštátě p.R.

USNESENÍ 26. SD SBD

24.06.2014 18:58
Ve složce “Usnesení ze shromáždění delegátů” bylo umístěno “USNESENÍ 26. SD SBD”

SMĚRNICE č. 14-2014

24.06.2014 18:55
Do složky “Interní dokumenty” byla umístěna “SMĚRNICE č. 14-2014”.Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce./představenstva, kontrolní komise/.

Pozvánka na řádné jednání XXVI. Shromáždění delegátů SBD ve Frenštátě p. R

14.05.2014 15:00
Ve čtvrtek 19. června 2014 se v sále restaurace Za vodou ve Frenštátě pod Radhoštěm koná od 16,30 hodin řádné jednání XXVI. Shromáždění delegátů SBD. Navrhovaný program je k náhlédnutí v pozvánce na toto shromáždění, kterou najdete ve složce Dokumenty SBD - Interní dokumenty.

Návrh nových stanov SBD

14.05.2014 13:00
Se změnou zákonů a nabytím platnosti NOZ (zák.č.89/2012 Sb.) a ZOK (zák.č.90/2012 Sb.) s platností od 1.1.2014 musí naše SBD nejpozději v červnu 2014 schválit nové (upravené) stanovy SBD, návrh těchto stanov je umístěn ve složce Dokumenty SBD - Interní dokumenty. Znění zákonů NOZ a ZOK jsou uloženy...

XXV. Shromáždění delegátů SBD

24.06.2013 16:02
Usnesení z náhradního XXV. Shromáždění delegátů SBD ve Frenštátě p.R, konaného dne 20. června 2013 v sále restaurace Za vodou ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo přidáno do složky dokumenty.

Interní směrnice č. 13

14.07.2011 09:53
Do složky dokumenty SBD - interní dokumenty byl přidán soubor, kde najdete Interní směrnice č. 13 - O úhradě vícenákladů spojených s vymáháním pohledávek za neplatiči

Usneseni XXIII. SD SBD

28.06.2011 20:33
Do složky Dokumenty SBD - Usnesení ze shromáždění delegátů bylo přidáno Usnesení z XXIII. shromáždění delegátů konaného dne 23.6.2011 v sále restaurace Za vodou ve Frenštátě p.R.

Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

28.06.2011 20:28
Do složky dokumenty SBD - interní dokumenty byl přidán soubor, kde najdete Směrnici o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
<< 1 | 2 | 3 >>